Jag söker en svensk översättning av citatet "True to life and yet more beautiful" (Aristoteles, Poetics XV)

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hej! Jag söker en svensk översättning av citatet "True to life and yet more beautiful" (Aristoteles, Poetics XV). Tack för hjälpen på förhand!
Svar: 

Hej Helena!

På svenska heter verket "Om diktkonsten" och är översatt av Jan Stolpe.

Kapitel XV har namnet "Karaktärer" och den svenska tolkningen lyder enligt nedan:

"Eftersom tragedien är efterbildning av människor som är bättre än vi bör man gå till väga som goda porträttmålare, vilka i sin porträttkonst bevarar sina modellers särpräglade drag men ändå gör dem vackrare."

Jag har för sammanhangets skull återgett hela meningen och satt det som är relevant i fetstil.

Detta är mig veterligt den enda svenska översättning som finns.

Vänliga hälsningar,

2 oktober 2013 - 15:11