Sekretess och svar på Bibblan svarar

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hej. Jag skulle vilja veta om det går att ställa frågor till Bibblan svarar och få svar till min e-adress, utan att det visas på internet, alltså så att bara jag kan läsa svaret ? Har ni vissa begränsningar för vilka ämnen ni svarar på ? Häls.från Cecilia.
Svar: 

Av det som publiceras på sidan framgår det inte vem som ställt frågan. När vi svarar skickas ett mejl direkt till frågeställaren med svaret samtidigt som det publiceras. Vill man inte att svaret ska publiceras öht kan man ange det när man frågar och då respekterar vi det.
Normalt sett hanterar vi alla ämnen, inom rimliga gränser. Bedömning görs från fall till fall och det är inte ämnet som avgör utan hur seriöst frågan är ställd. Vi brukar kontakta frågeställaren vid tveksamhet.
Vänliga hälsningar,
Sofia Murray

29 april 2014 - 21:26

Kategorier