Översättningar av Tusen och en natt

Besvarad av Monica Jansson
Fråga: 
Hej! Jag skulle vilja veta mer om de olika översättningarna av Tusen och en natt till svenska. Jag ser att det finns många svenska översättningar: Gustaf Thomée, Hinrik Sandström, Ernst Lundquist, S. Franzén, Turdus Merula, etc. Jag undrar vad de ursprungliga versionerna är för dessa översättningarna. Om de översätts direkt från arabiska: Vilken originalversion? (Calcutta I, Calcutta II, Bulaq, Habicht, etc) och om de är översättningar från andra europeiska språk, vad for en översättning är de översatt från? (Galland, Mardrus, Burton, Lane, Østrup, etc). Jag har hittat lite information på libris-sökning, men det anges inte alltid vad som är basis för översättningar. Hur kan jag få reda på det? Måste jag åka till Sverige och titta på böckerna som finns i biblioteken för att se om denna information finns på titelsidan?
Svar: 

Vad som är ursprunglig text i ”Tusen och en natt” är svårt att avgöra eftersom berättelserna i denna cykel vandrat genom många länder. Den ursprungliga kärnan tros vara från Indien, och den har sedan vandrat via persiska berättare till de arabisktalande områdena. Under tiden har berättelserna ändrats och nya tillkommit. Den första västerländska tolkningen är på franska av A.Galland (1704-17). R.Burtons översättning från 1885-88 omtalas, liksom den danska översättningen av Östrup som ofta försvenskats. Väl ansedd är även J C Mardus översättning från 1898-1904. Allt enligt Tryggve Kronholms ”Spegelbilder: den arabiska litteraturens historia”. Enligt Christopher Toll finns det inte någon direkt översättning från arabiskan, utan det är ofta de översättningar som nämns ovan som använts som förlaga.

Katalogposterna varierar, det framgår tyvärr inte alltid vilken översättning som den svenska översättaren använt. J C Mardus ”Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit” verkar vara mest förekommande på senare tid.

Skickar en sida ur Tryggve Kronholms ”Spegelbilder: den arabiska litteraturens historia”, 1995.
Boktips:
Kronholm, Tryggve: Spegelbilder: den arabiska litteraturens historia, 1995
Toll, Christopher: den arabiska litteraturen, 2002, s 89-92.

Med vänlig hälsning
Bibliotek Sundbyberg
Monica Jansson

4 februari 2013 - 14:33