Statistik över bokutgivning i Europa

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hej, jag skulle vilja ha statistik över antal utgivna böcker sorterat på titel, land och år (inom Europa och så långt bakåt som möjligt). Vilka böcker jag här avser är mindre viktigt än att det är ett antal stort nog för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur utbredningen av böcker såg ut vid en viss tidpunkt och plats; det kan röra sig om fackböcker såsom filosofi, kokböcker, Bibeln; skönlitteratur eller poesi.
Svar: 

Hej!

Av tradition är det FN-organisationen UNESCO som levererat bokutgivningsstatistik. Vilket väl mer eller mindre kan styrkas av denna Wikipedia-sida: http://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year

UNESCO gav varje år ut en statistisk årsbok som innehöll noggrann statistik över världens bokutgivning uppdelad på länder samt ämnen. Årsboken slutade dock att komma ut 1999 och jag kan inte se att deras hemsida har något motsvarande. Du kan alltid kika själv. Kanske hittar du något som gick mig förbi? http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx Annars kan du alltid försöka kontakta dem direkt och fråga var statistiken finns: http://www.uis.unesco.org/AboutUIS/Pages/contacts.aspx

Eftersom du är ute efter historisk statistik är de ovannämnda årsböckerna kanske exakt vad du letar efter? De gavs ut mellan 1964-1999. Tyvärr finns de på väldigt få bibliotek eftersom deras aktualitetsvärde är lågt. Bor du i närheten av något välsorterat högskole- eller universitetsbibliotek kan det dock vara värt ett besök. Det officiella namnet är Statistical yearbook/UNESCO och statistiken återfinns vanligen under rubriken "Book production".

Litet äldre statistik och historik hittade jag dock i denna pdf-fil: http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000498/049893eb.pdf

Det finns en organisation som heter Federation of European Publishers. På deras hemsida finns statistik över bokutgivning tillbaka till år 2006. Den är dock väldigt översiktlig och innefattar endast EU-länder. http://fep-fee.eu/-About-FEP-

Slutligen länkar jag till en artikel som behandlar själva ämnet bokutgivning och problematik kring detta. Det kanske kan finnas något matnyttigt där? http://javnost-thepublic.org/article/pdf/2004/4/2/

Vänliga hälsningar,

19 februari 2013 - 22:52