Jämföra Ondskan med Pojken i randig pyjamas.

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hej! Jag har fått i uppgift att jämföra boken Ondskan med Pojken i randigpyjamas….Vad kan man tydligt jämföra….miljöer, språket,huvudpersonerna, personer….har läst mycket på internet men hittar inte ett riktigt bra svar. Skulle uppskatta ett enkelt svar och inte bli rekomenderad till hemsidor då jag läst alla. Tack på förhand!
Svar: 

Det jag kan hjälpa dig med är att hitta modeller för litteraturanalys. Sedan är det din uppgift att ha läst de båda böckerna och utifrån det kunna jämföra böckerna. Du är själv inne på rätt spår när du skriver att du kan jämföra språket, miljöer, huvudpersoner osv. 

Jag hittar en webbsida som heter Litteraturanalys där du hittar en 8-stegsmodell:
1. Genre: vilken typ av text?2. Synvinkel:

Jagform? - Jag kom fram till busshållplatsen och...
Allvetande berättaren? - Mannen som ännu inte kände till sitt öde slöt det genom att gå fram till busshållplatsen och...
Tredje person? - Han/hon/hen kom fram till busshållplatsen och...
3. Personer: Vilka är personerna? Huvudpersoner? Bipersoner? Vilka egenskaper har personerna? Yttre (utseende, jobb etc)? Inre (tankar, känslor, åsikter etc) Vilka relationer har personerna till varandra? Hur skildras personerna?
Direkt – författaren själv beskriver och upplyser.
Indirekt – personerna skildras genom sina handlingar, tankar och/eller andra personers omdömen om dem.
4. Miljö: Var utspelar sig berättelsen? Vad är typiskt för miljön? Har miljön någon inverkan på berättelsen eller personerna i berättelsen?

5. Handling / Fabel: Sammanfatta berättelsens övergripande handling så kort som möjligt utan att göra texten orättvisa.
6. Motiv / Tema: Ett motiv är en typsituation som återkommer i litteraturen. Motiven är tidlösa och kan till exempel vara syskonfejd, en mans kamp mot samhället, oidipuskomplex, frigörelse från föräldrarna etc.
Har texten ett tema (budskap)? Var hittar du budskapet? Är budskapet dolt eller tydligt?
7. Språk: Vilket sorts språk används? Är det pratigt eller kortfattat, högtidligt eller vardagligt, konkret eller abstrakt, målande eller torftigt? Är boken lätt- eller svårläst? Vem berättar?
8. Tyck till: Vad tycker du om texten? Motivera ditt svar.

Under avsnittet om jämförande analys står följande:
Jämförelse mellan två författare/verk/epoker där man ställer upp likheter och skillnader.
Så om du använder 8-stegsmodellen och jämför genre, synvinkel, personer, miljö, handling, motiv/tema, språk och sedan om vad du själv tycker om de båda böckerna.

Båda böckerna finns även som film. Det går ju också att göra jämförande analys mellan bok och film. Men det beror helt på hur uppgiften är formulerad av din pedagog. 

Jag har själv läst Ondskan, även om det är många år sedan. Pojken i randig pyjamas har jag ännu inte läst men vet i stora drag vad den handlar om. Jag kan förstå varför det är dessa båda böcker som ska jämföras. De beskriver två helt olika tidsepoker men visa på två former av ondska, den ena i internatskolemiljö och den andra i fånglägermiljö. 

Hoppas modellen ovan kan vara till hjälp och lycka till med analysen.

2 mars 2015 - 17:29