Libris kategorisering av ungdomslitteratur

Besvarad av Malin Gillberg
Fråga: 
Jag har en fråga om libris kategoriseringssystem. Jag skriver en uppsats om ungdomslitteratur och behöver ha en avgränsning för vad jag syftar till med begreppet. Jag har valt att följa Libris kategorisering, att ungdomslitteratur är den litteratur som märks med barn/ungdom där. Men jag funderar lite på hur denna kategorisering går till. Vem gör den? Vilka kriterier används? Varför är exempelvis inte Johanna Nilssons böcker ex. Hon går ur tavlan ut ur bilden kategoriserade som barn/ungdom?
Svar: 

Jag tror att det du syftar på är det som bibliotekssektorn kallar för ämnesord. Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem som följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord.
Barnämnesorden (Barn) är en lista med termer för indexering av litteratur för barn och ungdomar. Nya ämnesord för barnlistan godkänns av Svensk biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur och förs därefter in i databasen SAO. Riktlinjer för indexering finns på Svensk biblioteksförenings webbplats. Såhär står det bl.a. på deras webbplats:
"Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur konstituerades i maj 2005. Redaktionskommittén ska förvalta de ämnesordslistor som den tidigare Specialgruppen för indexering av skönlitteratur tagit fram med titeln Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista vuxenlitteratur, Barn- och ungdomslitteratur samt Handledning. Listorna, som finns i tryck från 2004, kommer att uppdateras kontinuerligt och presenteras i digital form på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Den uppdaterade listan för barn- och ungdomslitteratur finns dessutom tillgänglig som en del av databasen Svenska ämnesord. Alla bibliotek är välkomna att använda ämnesordslistorna samt att ge förslag på nya ämnesord. Ämnesordsförslag gås igenom av redaktionskommittén som sedan uppdaterar de digitala listorna med nya ord."
Mer information finns på: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/Indexering-i-LIBRIS/
Varför Johanna Nilssons bok inte fått ämnesorden barn/ungdom kan jag inte svara på men kan bero på att man valt att klassificera den som vuxenlitteratur, vilket verkar vara vad alla bibliotek jag hunnit kolla har valt att göra samt att BTJ (Bibliotekstjänst) klassar den som skönlitteratur på vuxensidan. Hur BTJ klassar en bok fungerar oftast som en riktlinje för folkbiblioteken i Sverige.

16 juli 2012 - 11:46