Globaliseringens effekter på klimat och miljö

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej, jag behöver hitta pålitliga källor som behandlar globaliseringens effekter gällande klimatförändringar och miljöpåverkan. Har ni tips på bra böcker eller andra källor?
Svar: 

Här kommer några källor:
Från Naturvårdsverket om klimat: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/
Forskning.se: http://www.forskning.se/ samlar flera organisationer under sig och har bra information om tex miljö. Om du skriver "global påverkan" i sökrutan på sidan får du mängder med svar.
UR har ett program om globaliseringens effekter på miljön: http://uraccess.se/products/140245
... och om klimatförändringar: http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom/Sa-ojamlikt-ar-det/Klimatfo...
Böcker finns en hel del, här några nyare som hämtats ur den nationella bibliotekskatalogen Libris: http://libris.kb.se/hitlist?q=klimat*+milj%c3%b6*&r=%3bsrt2%3a2013&d=lib...

5 mars 2014 - 23:05