Hur startade de olympiska spelen?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej. Jag behöver bra källor till hur de olympiska spelen startade en gång i tiden i Grekland. Tack på förhand.
Svar: 

Du kan läsa om det på sajten SO-rummet http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/de-olympiska-spelen-i-antikens-gr...

På Olympic.org finns en kortfattad och bra text på engelska - se http://www.olympic.org/ancient-olympic-games?tab=history

I NE Nationalencyklopedin finns en relaterad artikel om antik idrott: 

antik idrott, den idrott som utövades i det antika Grekland och Rom. De grekiska idrottstävlingarna hade oftast religiös prägel. Tävlingarna kan delas in i kransspel där segraren fick endast en krans (av oliv, lager, selleri eller pinje) och prisspel där arrangörerna erbjöd värdefulla pris. Till kransspelen hörde de fyra s.k. panhellenska spelen: de olympiska, de pythiska, de nemeiska och de isthmiska. Man tävlade dels i gymniska grenar: löpning, brottning, boxning, pankration (allkamp) och femkamp (pentathlon), dels i hippiska grenar: kappritter och kappkörningar med häst. Tävlingarna var öppna för alla fria greker. För kvinnor fanns särskilda tävlingar i löpning. Tävlingsanläggningar som användes var stadion (gymniska grenar), hippodrom (hippiska grenar) samt palestra och gymnasium (för träning och fysisk fostran).I Rom bestod idrottslivet i huvudsak av hästkapplöpningar och gladiatorspel. Utövarna tillhörde, till skillnad från i Grekland, slavarnas eller de frigivnas klass. Idrotten var i Rom mer inriktad på att ge åskådarna förströelse. Även här fanns särskilda anläggningar för idrott: amfiteatrar för gladiatorspel och kapplöpningsarenor som Circus Maximus i Rom. Med kristendomens framväxt försvann det mesta av det antika idrottslivet kring 400 e.Kr., men t.ex. hästkapplöpningar levde kvar även i det bysantinska kejsardömet.

Källa: antik idrott. http://www.ne.se/kort/antik-idrott, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-10-09.

9 oktober 2014 - 10:45