Jag är intresserad av Erlebte Rede eller s k upplevt tal

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej, jag är intresserad av Erlebte Rede eller sk upplevt tal. Denna form av tanke och replik kallas ibland för indirekt anföring, på engelska för Final Indirect Discourse. Jag har en bild av att detta sätt att skriva inom skönlitteraturen var vanligare i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, t ex hos Strindberg, men även senare hos t ex Moberg. Nu vill jag ha hjälp med exempel från 1900-talets senare del och helt moderna författare. Jag vill även ha hjälp med teoretisk litteratur i ämnet. Finns det några böcker som tar upp ämnet, några akademiska uppsatser?
Svar: 

Du hittar en hel del om Erlebte Rede i Staffan Björcks klassiker Romanens formvärld från 1983. Den finns tillgänglig via Litteraturbanken och genom att använda sökfunktionen där, hittar du snabbt relevanta avsnitt.

Andra förslag på facklitteratur i ämnet är:
The dual voice av Roy Pascal, 1977 
The semantics of free indirect discourse av  Regine Eckardt, 2014 
Artikeln “Free indirect discourse” i Perspectives in narratology, 1996 
Och om du läser tyska, så sök på “erlebte rede” I Libris, vilket ger många träffar.

I följande verk studeras  tekniken i några modernare  böcker:
Med Reine i centrum : om berättartekniken i P C Jersilds roman Barnens Ö : med särskild analys av erlebte rede / Ingrid Zachrisson, 1999 
Romankonst och berättarteori : en kritisk diskussion med utgångspunkt i Göran Tunströms författarskap / Ulrika Göransson, 2009 
Och utöver dessa har jag även fått förslag på Tillrättalägganden av Jonathan Franzén, 2002  samt How Late It Was, How Late av den skotske författaren James Kelman
Lycka till!

14 april 2015 - 7:54