Hej Ingrid!Kan du ge några e

Besvarad av Ingrid Boström
Fråga: 
Hej Ingrid! Kan du ge några exempel på planekonomi i Sverige?
Svar: 

Hej! Någon fullt utvecklad planekonomi har inte funnits i Sverige, vår variant kallas blandeknomi. Planhushållning står i motsats till liberal eknomi. Plandelen omfattar bl a den offentliga sektorn (skolor, sjukvård, socialförsäkring mm). I en planekonomi finns ingen privat sektor, eller i alla fall bara en mycket liten. I Sverige finns det två parallella system för t ex sjukvård: den statligt (landstings) organiserade och den privata sjukvården.  För svenska förhållanden finns ett informativt sammandrag i Wikipedia (Planhushållning). Utdragen är från"Sveriges ekonomiska historia" av Magnus Larsson och "Planhushållningsdebatten" av Leif Lewin. Den senare är en avhandling. Överhuvudtaget finns många referenser i litteraturförteckningen som känns gedigna, men även tips på eknomiska och allmänna uppslagsverk som du kan använda.

Med vänlig hälsning

Ingrid Boström

21 maj 2014 - 9:04

Kategorier