Citat ur "Mosippan" av Elsie Johansson

Besvarad av Maria Gelfgren
Fråga: 
Hej! I "Mosippan" beskriver Elsie Johansson mosippan med följande ord: "Den krusiga mörkgröna bladrosetten låg flat mot moränen, klockan var nedåtböjd och halvsluten, vitrosa, silkesluddig på utsidan, nästan röd inuti. Och när man böjde sig och kikade in i kalken såg man det gula på bottnen, ståndarkransen med pistillen i mitten." Jag skulle behöva översättningen som finns i den tyska versionen "Mittsommertanz" (som också finns på flera svenska bibliotek). Det vore toppen om ni kunde hjälpa mig med det. Tack och bästa hälsningar Stefanie
Svar: 

Med hjälp från Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö kommer här citatet på tyska:”Die krause dunkelgrüne Blattrosette lag flach auf der Moräne, die Glocke war nach unten gebeugt und halb geschlossen, weiβrosa, seidenflaumig an der Auβenseite, fast rot im Innern. Und wenn man sich hinunterbeugte und in den Kelch guckte, sah man das Gelbe auf dem Grund, den Ring der Staubgefäβe mit dem Stempel in der Mitte.”

Stycket återfinns på s.249-250 i den tyska utgåvan av boken.

1 november 2015 - 14:03