Hur många människor flyr?

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Hej! Hur många människor flyr från muslimska länder till ickemuslimska länder varje år?
Svar: 

Under 2017 befann sig 68,5 personer på flykt.
De flesta av dessa, 40 miljoner, är internflyktingar alltså att de flytt inom sitt eget hemland. resterande 25,4 miljoner har lämnat sitt hemland.
De länder som flest människor flyr från är Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. 
85 % av alla flyktingar uppehåller sig i utvecklingsländer. De som tar emot flest flyktingar är Turkiet, Pakistan, Uganda, Libanon och Iran. 
Nio av tio flyktingar flyr inom det egna landet, eller till grannlandet.

UNHCR Global Trends 2017:
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trend...
I detta dokument kan man se på en karta hur flyktingsituationen ser ut över världen. Mot slutet av dokumentet, på sida 64, finns en tabell där man kan se hur många flyktingar/asylsökningar/internflyktingar länder i världen har. Under den tabellen finns en tabell där sifforna sammanställts efter världsdel. Ungefär såhär ser det ut:
Afrika: 25 miljoner
Asien: 30 miljoner
Europa 6 miljoner
Latinamerika: 9 miljoner
Nordamerika: 1 miljon
Oceanen: etthundra tusen

Källor:
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/antalet-flyktingar-i-v...
https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-varlden/

24 november 2018 - 9:15