Fattigdomen i Somalia

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, finns det några bra böcker om fattigdomen i Somalia som ni kan tipsa om? Skulle vara ytterst tacksam!
Svar: 

Det var en svår fråga. Jag har inte lyckats hitta någon specifik bok som avhandlar fattigdomen i Somalia, de böcker jag funnit har till största delen handlat om konflikten. Jag fann en liten artikel i en bok som heter "Somalia in pictures" av Jamie Hamilton. Söker jag vidare på nätet finner jag lite grann som handlar om den somaliska ekonomin som det till exempel står på NE.se:

NäringslivEfter statens kollaps 1991 har all normal ekonomisk verksamhet varit omöjlig. Boskapsskötsel och jordbruk är grunden för ekonomin, men viss industriell verksamhet förekommer också. Telekombranschen är framgångsrik i landet. Ett provisoriskt system med bränsledistribution från norra Somalia har fungerat under starkt väpnad privat bevakning. Exporten av levande boskap, hudar och skinn har återhämtat sig något, men också den är under kontroll av olika väpnade grupper. Ett viktigt inslag i ekonomin har blivit betalningar från exilsomalier men också från FN, Röda korset och olika frivilligorganisationer, som kräver bevakat skydd för att kunna fungera. Statistik, om sådan alls finns, är opålitlig. Ingen uppgift om BNP finns tillgänglig. Jordbruket beräknas stå för 59 procent av BNP och sysselsätta cirka 70 procent av befolkningen.

Nationalencyklopedin Somalia

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/somalia
hämtad 2014-12-16

---
Du skulle också kunna titta på globalis.se -> länk

Jag hoppas att det hjälper dig en bit på vägen

9 december 2014 - 22:11