Skyddshelgon, pilgrimer och symboler

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Hej! Finns det en blomma alt ett träd som förknippas med pilgrimer, i så fall, vilket/vilka? Finns det någon bok som beskriver vad de olika skyddshelgonen?
Svar: 

Pilgrimer och pilgrimsvandringar finns i de flesta religioner, men de som är mest bekanta för oss torde vara dem med slutmål i Nidaros (Trondheim), Jerusalem eller Santiago de Compostela. Någon speciell symbolisk blomma eller träd har jag inte funnit, men träden kring Pilgrimskällan i Pilgrimstad är omtalade. Det påstods nämligen att de som drack ur källan tillfrisknade med ens och därför stod alltid kvarlämnade käppar lutade eller instuckna bland trädstammarna. Här kommer en länk till Svenska Kyrkans sida om pilgrimssymboler och en länk till Pilgrimstads hemsida:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641456
http://www.pilgrimstad.se/06eb9736-28e0-4515-9318-835ff2a04632-29.html

Ett boktips är Svenska Turistföreningens "Pilgrimsvandringar i Sverige", STF, 1995.
http://libris.kb.se/bib/7611750

Du skall få två boktips, som beskriver många av skyddshelgonen. Skyddshelgon är något som främst haft betydelse inom katolicismen.

Pegelow, Ingalill
Helgonlegender i ord och bild
Carlssons förlag, 2006
http://libris.kb.se/bib/10145876

Engelhart, P. Adalbert
Helgonkalendern
Bokförlaget Catholica, 1995
http://libris.kb.se/bib/7757890

Hoppas att du blir nöjd med detta svar!

9 mars 2012 - 22:48

Kategorier