Der ganze Weg

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Den norska poeten Kristin Bergets diktsamling "Der ganze weg" har ett efterord av Leif Holmstrand. På vilken sidor börjar och slutar detta efterord?
Svar: 

Hej.
Efterordet av Leif Holmstrand "Självförsvar och fantasier riktade mot Der ganze Weg" fann jag mellan sidorna 61-70 i vårt exemplar av Kristin Bergets Der ganze Weg (ISBN: 978-91-978406-3-7)

19 november 2014 - 13:02