Kampen mot nedbrytning av ozonskiktet - svenskt och internationellt

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hej Björn! Hur såg utvecklingen ut i Sverige jämfört med andra länder och fanns det ett effektivt internationellt samarbete inom ozonkiktet innan Montereolprotokollet?
Svar: 

Hej!

Ursäkta det sena svaret. Björn har gått på semester så jag svarar i hans ställe.

Det absolut bästa du kan göra är att försöka få tag på boken "Ozonhålet: globalt, nationellt, lokalt", skriven av Evert Vedung och Erik Klefbom. Den är utgiven 2002 och finns på ganska många bibliotek runt om i landet. Dessvärre är den slutsåld på förlaget.

I boken beskrivs Sverige som ett föregångsland vad gäller ozonfrågor. Något större internationellt samarbete verkar inte ha förekommit innan Montrealprotokollet, även om det förekom mindre samarbeten mellan ett par länder. Montrealprotokollet är en del av den s k Wienkonventionen. Den kan du läsa mer om här: http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-och-Internationellt/Internatione...

Vänliga hälsningar,

3 juni 2012 - 17:49