Konflikten på Cypern och delningen av ön

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hej, angående konflikten i cypern vad är situationen, orsaker och konsekvenser?
Svar: 

Hej!

Tack för att Du ställer Din fråga till "Bibblan svarar"!

En bra början kan vara att läsa Wikipediartikeln om Cypernkrisen 1974, då Turkiet invaderade den norra delen av ön och sedan dess har delningen av ön varit ett faktum. Det verkar vara en riktig härva av militärkupper och storpolitik!  (Artikeln i fråga har dessutom en omfattande notapparat för vidare läsning. )

I övrigt är det ganska tunnsått med böcker om konflikten på Cypern, men här är några, som jag tror, matnyttiga lästips som berör de aspekter Du är intressad av och som finns på en del folkbibliotek:

  • Joseph, Joseph S. "Cyprus: ethnic conflict and international politics". 1999.
  • Länder i fickformat. Nr 406. "Cypern" alternativt databasen "Landguiden" som är en utökad version av "Länder i fickformat" och som många folkbibliotek prenumererar på. Kolla hur det ser ut på just Ditt bibliotek!
  • Pettersson, Jan. "Cypern: ett europeiskt dilemma". 2013.
  • Winbladh, Marie-Louise. "Cypern: kärlek, krig och kult". 2010.

Dessa böcker kommer att kunna vara Dig behjälplig i att hitta orsaker och konsekvenser till Cyperns delning samt ge Dig inblickar i hur situationen ser ut idag. :)

//Nisse

20 maj 2014 - 9:38