Boken Eva Widebeck eller Det går aldrig an.

Besvarad av Ingela Hörlin
Fråga: 
Hej! 1840 skrev Wilhelmina Ståhlberg under pseudonymen Faster Karin en kommentar till CJL Almqvists roman Det går an, som hon kallade Eva Widebeck, eller Det går aldrig an. Jag är intresserad av att läsa den och undrar därför hur jag ska gå till väga för att få tag på den. Jag söker också Almqvists skrift Europeiska missnöjets grunder. Finns den möjligen att läsa i en samlingsvolym eller liknande?
Svar: 

Hej!
Du kan gå till ditt närmaste bibliotek och fråga om de kan försöka fjärrlåna boken Eva Widebeck eller Det går aldrig an av Wilhelmina Stålberg. Enligt Libris finns den på några högskole- och universitetsbibliotek.
http://libris.kb.se/bib/2240469

Angående Almqvists skrift finns den bland annat i Almqvists Samlade verk 14: Törnrosens bok.
http://libris.kb.se/bib/9994019

28 januari 2014 - 10:57