Hedersmord i Sverige

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Det var längesen jag hörde något om hedersmord. Har denna avskyvärda aktivitet upphört i Sverige?
Svar: 

Enligt föreningen "GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime" sker det minst 10 hedersmord om året i Sverige, både män och kvinnor. Men mörkertalet ska vara stort, då många fall kan rubriceras som självmord eller olyckor. Det finns domar på hedersmord både från 2018 och 2019.

Läs mer här
Göteborgsposten "Var tionde mord förra året var hedersmord"
https://www.gp.se/nyheter/sverige/var-tionde-mord-f%C3%B6rra-%C3%A5ret-var-hedersmord-1.4509333
Följande rapport från Europaparlamentet belyser situationen inom EU:
Combating "honour" crimes in the EU
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573877/EPRS_BRI(2015)573877_EN.pdfRapport till

SVT Nyheter "Mordet i Mölnlycke var ett hedersmord"
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hovrattsdom-efter-misstankta-mordet-pa-exfru-i-molnlycke

SVT Nyheter "Livstids fängelse för hustrumord i Dalsland
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/livstids-fangelse-for-hustrumord-i-dalsland

24 maj 2020 - 11:37