Häxornas historia

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vem kom på häxorna?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga! :)

Den är svår att svara på då tron på häxor verkar ha funnits med i människors föreställningsvärldar och rädslor alltsedan mänsklighetens begynnelse. Häxor är intimt förknippade med magi och just tron på magi är något som förekommer i de flesta kulturer. Vill Du veta mer om magi, kan Du t.ex. läsa denna Wikipediaartikel. ( https://sv.wikipedia.org/wiki/magi)

Vad gäller häxor, kan Du läsa mer i denna Wikipediaartikel ( https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xa) och på Unga faktas avsnitt om häxor (http://www.ungafakta.se/haxor). Unga fakta har ett eget kapitel om just häxhistoria. :)

Har Du tillgång till Nationalencyklopedin, tryckt eller elektronisk, finns det en artikel att läsa här också.

//Nisse

12 april 2018 - 10:50

Kategorier