Häst som dog när läkare kördes till sjukt barn

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
När jag gick på mellanstadiet i början av 1960- talet, så läste läraren varje jul en berättelse om en hästskjuts som kämpade genom snöstorm för att hämta läkare åt ett sjukt barn. Läkaren kom fram, barnet räddades, men hästen blev sjuk och dog. Jag tror ev att det berättades ur den självuppoffrande hästens perspektiv. Vilken är berättelsen?
Svar: 

Det är en berättelse ur Läsebok för folkskolan som heter Lill-blacken skriven av Jacob Breda Bull. Du kan nå den i fulltext via Projekt Runeberg

3 september 2020 - 6:56