Harry Potter?

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Hur många exemplar av Harry potter har getts ut?
Svar: 

Menar du hur många exemplar som getts ut i Sverige eller i hela världen? Det är nästintill omöjligt att svara på din fråga. Harry Potter har getts ut som bok, som ljudbok, DAISY, e-bok samt nu i en ny illustrerad version och detta bara i Sverige.

Svenska barnboksinstitutet (SBI) har bra länkar till olika institutioner eller förbund som samlar statistik om försäljning, utgivning och utlån av böcker i Sverige.

SBI https://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik

14 december 2017 - 9:56