Har utlåningen av Karin Alvtegens böcker ökat?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Har utlåningen av Karin Alvtegens deckare ökat de senaste åren? Funderar med tanke på uppmärksamheten hennes ME-diagnos fått...
Svar: 

Det går inte att ge ett generellt svar för alla bibliotek eftersom vi har olika utlåningssystem.
I Härnösand finns i alla fall ingen sådan tendens utan lånen fördelar sig jämnt över de senaste åren.

29 februari 2020 - 19:34