Har Ungern haft något terrordåd?

Besvarad av Ola Videke
Fråga: 
Har Ungern haft något terrordåd?
Svar: 

Den första frågan som bör ställas är : Vad som är ett terrordåd? Det finns tre kriterier för att uppnå EU:s och Sveriges definition av terroristbrott. Det är handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de syftar till att :
1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella , ekonomiska eller sociala strukturer

I modern tid tycks inte Ungern ha drabbats av något terrordåd enligt ovanstående definition, men landet har haft en dramatisk och invecklad historia där det är svårt att säga säkert om något terrordåd utförts tidigare.

6 mars 2019 - 16:26