Har tonåringar ett annat konsumtionsbehov?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vad menas med att tonåringar har ett helt annat konsumtionsbehov?
Svar: 

Jag hittar några olika pdf-filer om det här med tonåringars konsumtion.
Ett arbete från Lunds universitet heter så här:
"Om upplevda konsumtionsbehov hos
tonåringar med olika socioekonomiska
bakgrunder"  från Socialhögskolan, Socialt arbete med barn och unga, SOL 067, HT – 04

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1330950&f...

Ett annat arbete från Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomisk historia C, Kandidatuppsats                                                                                             
"Du är vad du köper
Tonåringars identitetsskapande
genom konsumtion 1955-2005"

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:235609/FULLTEXT01.pdf

 

 Och en C-UPPSATS, SOCIOLOGI C, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Industriell produktionsmiljö
LENA OLAUSSON
ANNA ROSENGREN
"Varför påverkas ungdomar av
reklamen trots att de inte vill?"

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1016696/FULLTEXT01.pdf

 
 

21 oktober 2018 - 10:14

Kategorier