Har Saab Scania tillverkat traktorer

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Har Saab Scania tillverkat traktorer?
Svar: 

Det verkar inte så. Företaget har ju bytt namn och verksamhetsinriktning i omgångar, och under en period säger Wikipedia att Saab ANA har importerat traktorer:

Den 4 februari 1960 slutfördes Saabs köp av Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik (ANA). ANA:s aktieägare fick 18 miljoner kronor i köpeskilling samt sina fordringar på ANA inlösta kontant. Med förvärvet skapades en organisation som inkluderade både biltillverkning, bilimport, traktorimport och återförsäljarnät.

Detta var innan företaget bytte namn till Saab SCANIA.

10 juni 2020 - 11:44