Har läst: "Järnridån. Det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa 1945-1956

Fråga: 
Jag har läst: "Järnridån. Det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa 1945-1956. Nu vill jag läsa om när kommunisterna förlorade greppet om dessa länder. Vilka titlar kan jag välja. Jag läser enbart svenska. Jag har även ett önskemål. Titlar om historia är uppdelade efter stater. Jag önskar att Lz uppdelas enligt samma principer.
Svar: 

Här kommer några tips på titlar du kan läsa:
Lundestad, Geir: Öst, väst, nord, syd - huvuddrag i internationell politik efter 1945
Hansson, Wolfgang: Den döende kommunismen - från Berlinsmurens fall till kalla krigets återkomst
Persson, Gudrun: Varför föll Sovjetunionen?
Skott, Staffan: Det nya Ryssland och arvet efter Sovjet 1914-2008
Hinnemo, Torgny: Berättelser från ett land som inte finns – människor, möten och miljöer i det forna Sovjetunionen
Grant, R G : Berlinmuren
Taylor, Frederick: Berlinmuren – historien om muren som delade en värld
Kumm, Björn: Kalla kriget

När det gäller ditt önskemål om uppdelningen av Lz är det tyvärr inget jag kan göra något åt. Tanken är att alla biografier om en och samma person ska stå på samma ställe.

24 december 2017 - 13:16