Har Kuwait och övriga oljeländ

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Har Kuwait och övriga oljeländer slavar?
Svar: 

För att besvara frågan behöver man definiera vad en "slav" innebär. Nationlaencyklopedin förklarar det så här: "...person som är en annans egendom. Rättsligt har slaven betraktats som lösöre på samma sätt som t.ex. boskap och har saknat personlig frihet"

SO-rummet ( http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/slaveri-idag ) har en bra artikel om nutida slaveri. Där finns också en karta där du kan se hur förhållandena är i arabvärlden.

Databasen Landguiden skriver så här om Förenade Arabemiraten: "De asiatiska gästarbetarna lever ofta under svåra förhållanden, men tjänar ändå betydligt bättre i emiraten än i hemländerna. Bostadsbristen är stor, vilket tvingar samman gästarbetarna i slumområden där de ofta trakasseras av polisen."

http://www.vk.se/1779346/indien-hjalper-gastarbetare-i-nod

Och sist - en artikel från Amnesty om nutida slaveri: https://www.amnesty.org.uk/files/activities_-_slavery_today_english.pdf

1 april 2017 - 13:39