Har forskare hittat någon planet som vi människor skulle kunna bo på?

Besvarad av Gustav Hedlund
Fråga: 
Har forskare hittat någon planet som vi människor kunna bo på?
Svar: 

Det här är en svår fråga. Forskare har visserligen hittat olika planeter i rymden som skulle kunna vara beboeliga, men ofta är det svårt att faktiskt undersöka planeterna närmare de då ligger så extremt långt bort.

Väldigt många saker måste stämma för att kunna hysa mänskligt liv: Vi människor behöver syre och vatten, klimatet bör vara någorlunda likt jordens, temperaturen bör inte skifta så mycket mellan dagar och årstider, gravitationen får inte vara för låg eller för hög, marken ska ju helst vara möjlig att odla i, etc - det är helt enkelt väldigt många olika saker som avgör om planeten faktiskt passar oss. Det är ju också så att en beboelig planet gärna ska ligga tillräckligt nära jorden för att göra en resa dit praktiskt möjlig.

Hittills kan vi inte säga att forskare hittat rätt, men med tanke på hu extremt många planeter det finns i universum så är det definitivt inte dags att ge upp hoppet. Hela tiden uppfinner vi också nya och bättre sätt att utforska rymden på, samt nya sätt att anpassa både oss för liv på andra planeter och att anpassa andra miljöer efter oss. Här nedan länkar jag som exempel till tre olika nyhetsartiklar om planeter som hittats och undersökts av forskare, och vilka möjligheter och problem det kan finnas med dessa:

https://www.svd.se/forskare-jordlik-planet-kan-vara-beboelig

https://leftsideofthebrain.se/rymden/849370-ny-planet-hittad-nasa

http://illvet.se/universum/exoplaneter/nasa-avslojar-unik-upptackt-7-nya-jordliknande-planeter

 

 

21 september 2017 - 11:17