Har fiskarna olika färg på ögonen?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Har fiskarna precis som vi människor olika färg på iris?
Svar: 

Fiskarna kan ha olika färg på ögonen beroende på vilken art det är. Alla gäddor har gula ögon ex. Färgen på ögonen varierar inte inom arten.
(Källa: Daan van der Blom, museibiolog på Vänermuseet i Lidköping.)

5 september 2019 - 21:42