Har en lampa som tänds när det blir mörkt

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Har en lampa som t änds när det blir mörkt och släckts när det blir ljust. Frågan är . Varför släcks inte lampan när den tänts . Det blir ju ljust i lampkupan . Mvh
Svar: 

Svaret kanske är så enkelt som att det beror på att sensorn inte sitter inne i lampkupan utan ovanpå? Skulle du vilja fördjupa dig mer i frågeställningen föreslår jag att du vänder dig till Nationellt resurscentrum för fysik. Du hittar deras frågelåda här: 
http://fragelada.fysik.org/

10 mars 2016 - 19:08