Har den mänskliga arten stannat i evolutionen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Har den mänskliga arten för tillfället stannat i evolutionen?
Svar: 

Det är mycket svårt att veta, eftersom evolutionen går så långsamt att vi antagligen inte märker av den. Det ligger nära till hands att tro att evolutionen har avstannat, men nyare forskning visar att våra gener fortsatt att förändras långt in i modern tid - och att de kanske fortsätter att förändras. Allt om vetenskap har en intressant artikel, där du kan läsa mer om detta: 

Människans evolution - en pågående process?
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/manniskans-evolution

14 maj 2018 - 14:51