Handdesinfektion

Fråga: 
Hej! Jag och en kompis gör ett gymnasiearbete om olika bakteriehämmande substanser. Vi har hört att handdesinfektion som innehåller en väldigt hög alkoholhalt (ca 80%) är sämre än de med lägre procenthalt (ca 70-75 %) då bakterierna bildar sporer på händerna. Hur kommer det sig?
Svar: 

Jag har inte hittat belägg för att effekten av handdesinfektion med 80% alkoholhalt skulle vara sämre än de med en procentsats på 70-75. ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control, rekommenderar en alkoholkoncentration på 70-80 % (se under avsnittet Disinfectants) Inte heller Folkhälsomyndigheten anger att en högre alkoholhalt skulle vara mindre verksamt mot virus och bakterier.

23 september 2020 - 8:44