Hamlet "To be or not to be"

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Hej Bibblan ! Hamlet är ju aktuell i dessa dagar. "To be or not to be" ? Vad gäller frågan egentligen ? Undrar nyfiken.
Svar: 

Hej!
Den handlar om vad man ska välja; att dö, döda eller kanske leva.  I urskola.se ställs just den frågan
http://urskola.se/Produkter/172279-Shakespeare-close-ups-To-be-or-not-to-be

Utdraget kan kan läsas här t.ex.

http://forlag.lenninger.se/vara_mologen.pdf 
 

24 april 2016 - 23:40

Kategorier