Hälsoaspekter på piprökning versus cigarettrökning

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
varför är piprökning bättre än ciggarett rökning?
Svar: 

Jag förutsätter att du menar att piprökning skulle vara mindre skadligt ur hälsosynpunkt när du skriver "bättre". Enligt tobaksfakta.se så är piprökning lika skadligt som cigarettrökning. Att det förekommer färre lungcancerfall bland piprökare beror helt enkelt på att de som grupp konsumerar mindre mängd tobak.

http://www.riskbruk.se/default.aspx?id=7922

10 december 2018 - 10:18

Kategorier