Hälsa och ohälsa

Besvarad av Ulla-Britt Wendel
Fråga: 
Vad är hälsa? Vad leder till ohälsa/hälsa?
Svar: 

Hälsobegreppet kan definieras på olika sätt.
Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. Med denna definition av hälsa räcker det alltså inte att inte vara sjuk – man ska också må bra. WHOs definition av hälsa blir också intressant för att det genast blir svårare att mäta och undersöka personers hälsa, eftersom det handlar om individens upplevelse.

Här på Bibblan svarar finns ett tidigare svar om den fysiska hälsan; se länken nedan.

http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-betyder-fysisk-halsa 

Många faktorer spelar in när det gäller ohälsa. Personliga omständigheter såsom exempelvis kriser av olika slag kan leda till ohälsa.

2 april 2020 - 22:12

Kategorier