Hållbar energi för alla som globalt mål

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
Varför blev "Hållbar energi för alla" ett globalt mål?
Svar: 

När världens ledare samlades i Rio de Janeiro för en FN-konferens om hållbar utveckling år 2012 beslutades det att nya mål skulle tas fram för att ersätta millenniemålen, och att det skulle vara en inkluderande och bred process. Flera olika aktörer inbjöds att under tre års tid diskutera och bidra till innehållet i den nya agendan. Offentlig sektor, forskare och akademiker, näringslivet såväl som civilsamhället har bidragit till att ta fram en agenda som ska gälla för alla människor och alla länder i hela världen.
I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda,  Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Ett av dessa globala mål är alltså Hållbar energi för alla.
Läs mer här: https://fn.se/wp-content/uploads/2018/10/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommune...

26 februari 2019 - 13:05