Hade drottning Nefertiti slavar

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Hade drottning Nefertiti slavar?
Svar: 

Mycket lite är känt om Nefertiti, vem hon var och var hon kom ifrån. Dessutom vet vi mycket lite om hur det fungerade i Egypten för 5000 år sedan då det finns få källor. 

Läs historikern Dick Harrisons svar på frågan om Egyptens pyramider byggdes av slavar, vilket borde gälla som svar på frågan om Nefertitis slavar också.

25 februari 2020 - 14:41

Kategorier