Gustav III och adeln

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
varför var inte gustav III omtyckt av adeln?
Svar: 

Anledningen till att Gustav III blev illa omtyckt av adeln, var på grund av att han han ändrade ståndpunkt, från att först få stöd från adeln för att komma till makten, för att sedan förminska deras inflytande. Detta kan du läsa mer om på SO-rummets text om Gustav III: https://www.so-rummet.se/kategorier/gustav-iii

Även tidskriften Populär historia har skrivit en artikel som handlar om Gustav III och hans år vid makten samt anledningarna till varför han blev en illa omtyckt regent.
https://popularhistoria.se/sveriges-historia/kungar-drottningar/hatet-mo...

16 februari 2020 - 15:20

Kategorier