Gränser och sjukdomar

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Vilka sjukdomar har kommit tillbaka till Sverige i och med de öppna gränserna?
Svar: 

Frågeställningen påstår att det kommit tillbaka sjukdomar på grund av de öppna gränserna, och vill veta vilka. Det är därför värt att notera att sjukdomar, av vilken art det än är alltid tagit sig över gränserna på ett eller annat sätt, oavsett gränsstatus – kanske med undantag av en karantän som upprätthålls där ingen eller inget kan passera över gränsen överhuvudtaget – även om det inte heller är någon garanti.
Med det klargjort handlar det således om sjukdomar som funnits i Sverige, men sedan ansetts obefintliga, men sedan kommit tillbaka. Bättre hygien, effektivare läkemedel, smittskydd och vaccinationer har haft avgörande betydelse för att sjukdomar har svårt att få ens någon större spridning i Sverige, vilket visas av att sjukdomarna tuberkulos, röda hund, påssjuka och mässling minskat drastiskt, sjukdomar som vars smittämnen kan komma med personer utomlands ifrån, men även vara inhemska. Och går man tillbaka i tiden inser man skillnaden. Ett exempel är att under 1900-talet fram till vaccinationerna mot mässling i början av 1980-talet drabbades mellan 2.500–40.000 per år. Under 2000-talet är det mellan 1-60 personer trots ett större befolkningsunderlag. Läs mer och sök på folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/

Där finns tonvis med information och statistik om alla slags sjukdomar – även de som kan definieras som att ha ”kommit tillbaka”.

1 juni 2019 - 17:37

Kategorier