Graham Greene och situationisterna

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Jag har läst - på svenska - att Graham Greene hade kontakt med situationisterna i Paris 1968. Jag hittar det inte i hans biografiska verk. Det är lättare att läsa om hur han träffade Sex Pistols.
Svar: 

Beklagar sent svar, men vi har grävt och grävt utan att hitta någon direkt koppling mellan Greene och situationisterna. Det närmsta vi kommit är en artikel i tidskriften PMLA  Vol. 106, No. 2 (Mar., 1991), sid. 222-237 av Neil Nehring. Där du kan läsa i abstraktet:
Some relatively obscure citations of Graham Greene's Brighton Rock that appear in a 1978 work by older bohemian cohorts of the Sex Pistols, the most prominent punkrock band, help considerably in dissolving the conventional hierarchy of literature and mass culture. A decade earlier, these elders had learned the theory of textual appropriation espoused by the Situationist International, and their subversion of elitist evaluative standards has much in common with the original theorists of the avant-garde-especially Bakhtin and Benjamin-and, more recently, with the field of cultural studies, specifically British subcultural sociology. Thus out of one minor moment a longer, continuous avant-grade tradition can be reconstructed, consisting of artists and critics, including Greene himself, who have sought to challenge the formation of common sense in both "high culture" and the mass media. These anarchists share in particular a materialist orientation toward literary and mass texts-as well as toward the social outcomes that the affective qualities of those texts enable in everyday life, ultimately the most crucial arena of avant-garde activity.

Jag hoppas att detta är till någon hjälp.

Tyvärr krävs ett login som vi inte har tillgång till för att kunna läsa artikeln:
Revolt into Style: Graham Greene Meets the Sex Pistols, Neil Nehring, PMLA  Vol. 106, No. 2 (Mar., 1991), sid. 222-237

17 februari 2019 - 12:34