Göta kanal/Motala ström

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Tjena Bibblan svarar! Jag undrar varför man gjorde Göta kanal mellan Motala och Borenshult när Motala strömmen går precis bredvid på samma sträcka?
Svar: 

Sär här står det på Göta kanals hemsida:

Varför grävde man en kanal när det finns vattendrag bredvid?

Även i de naturliga vattendragen hade man varit tvungen att bygga slussar. Det är mycket svårare både att bygga och att reparera slussarna om man måsta dämma upp naturliga vattendrag. I naturliga vattenleder varierar vattenståndet också mycket, vilket ställer till problem, speciellt i slussarna.

http://www.gotakanal.se/sv/historia/fragor-och-svar/

26 juli 2017 - 17:49

Kategorier