Gospelns historia

Besvarad av Åse Ström
Fråga: 
gospel historia
Svar: 

Gospel är en vokal genre inom den afroamerikanska musiken. Den har sin bakgrund i de protestantiska väckelserörelserna i USA och den repertoar som sjöngs vid bönemöten bland vita och svarta nybyggare. Läs mer i Nationalencyklopedin som du kan få tillgång till genom ditt bibliotek: gospel. http://www.ne.se/lang/gospel, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-17.

I svenska Wikipedia finns denna artikel: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gospel

I Sohlmans musiklexikon finns en artikel om Spiritual och gospel, vilka sägs vara två besläktade former av amerikansk protestantisk religiös musik som framför allt förekommer i USA, men även utanför Amerika, och som uppstod under 1700- och1800-talen. Hör med ditt bibliotek om hjälp att få tillgång till artikeln.

Här är ett par litteraturtips:

Broughton, Viv: Black gospel : an illustrated history of the gospel sound (Poole : Blandford, 1985)
Lehmann, Theo: Negro spirituals : en bok om ursprunglig folksång (Stockholm, 1963)

 

15 februari 2014 - 18:37

Kategorier