Gloria?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad bhar namnet Gloria för betydelse?
Svar: 

Gloria är ett kvinnonamn. Gloria betyder ära och används ofta i religiösa sammanhang. Du kan läsa mer om det här:
Gloria - Svenska namn
 

17 juli 2019 - 19:10

Kategorier