Global uppvärmning vid Arktis och Antarktis

Besvarad av Åse Ström
Fråga: 
En fråga om den globala uppvärmningen. Varför ökar temperaturen mest i Arktis, medan det inte sker någon ökning av temperaturen i Antarktis?
18 september 2017 - 23:22