Global livsstil i förskolan

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Ge några exempel om global livsstil i förskolan för barn i åldrarna 3-5 år. Tack på förhand!
Svar: 

"Global livsstil" är inget entydigt begrepp men om man delar upp det så är global något som omfattar hela världen medan livsstil betecknar "sätt att leva sitt liv" enligt Svenska Akademiens ordlista på https://svenska.se/
Livsstil kan alltså omfatta kultur, traditioner, vanor, sätt att klä sig, hur man bor, fritidsintressen, matvanor med mera. 
Om frågan gäller hur förskolan tillämpar "global livsstil" för barn i åldrarna 3-5 år, kan förmodligen en förskola med internationell inriktning berätta om hur de jobbar. Det finns flera förskolor med den inriktningen, för att bara ge ett exempel från internet: https://theinternationalpreschool.se/
Vidare finns flera ingångar till den globala förskolan från FN-organet UNDP: https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/

Om frågan å andra sidan gäller exempel på "global livsstil" som riktar sig till förskolebarn 3-5 år finns flera böcker om barn och traditioner i andra länder.  Biblioteken har ofta temahyllor med böcker som riktar sig till förskolebarn, du kan också söka böcker på sajten barnens boktips http://barnensboktips.se/
Några förslag på bilderböcker: Pyret åker till Indien av Goyeryd ; Emma och hennes familj [Gambia] av Hoffman ; Grodan och främlingen av Velthuijs ; Kwela Jamela fyller år [södra Afrika] av Daly ; Fullt på bussen [Uganda] av Dale.

10 november 2019 - 12:25