Giraffens hals?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Hur skulle man förklara giraffens långa hals så att det ur ett evolutionärt perspektiv blir mer korrekt?
Svar: 

Dagens giraffer har  en del särkilda gener som ger dem fördelar i den miljö de lever i "Giraffens gener förklarar konstig kropp med avlång knopp" från SVT Nyheter https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/giraffens-gener-forklarar-konstig-k... För mer om detta ur ett evolutionsperspektik läs "Betydelserna av ordet varför: om funktion, evolution och giraffens hals"
Anders Lundquisthttp://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/varfors_betydelse.html  Lunds universitet

24 juli 2019 - 3:50