Giftigt medel vid avlivning av djur?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Vilket giftigt medel använder veterinärer för att döda hundar och katter? Är det miljöfarligt?
Svar: 

Hej! Vid avlivning/eutanasi av t.ex. hundar och katter brukar överdosering av narkosläkemedel användas. Detta görs av veterinärer. Källa: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannana... Preparat som används vid eutanasi består oftast av en barbiturat i form av pentobarbital. Källa: sid 6, https://stud.epsilon.slu.se/9443/1/ekholm_k_20160907.pdf
Det finns många narkosläkemedel som inte är "klimatsmarta". Inom sjukvård och djurmedicin försöker de gå över till bättre produkter ur klimatsynpunkt. Källa: https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/10/Kli... och https://resurs.slu.se/klimatsmart-narkos-ger-mervarden/  
Information om hur narkosläkemdel används inom djurvården: https://docplayer.se/29946711-Anestesi-a-forberedelser-infor-sovning-av-...

27 januari 2020 - 8:17