George Orwell

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, jag undrar vad George Orwell hade för åsikter förutom att han var starkt emot totalitarism och övervakning. Hur kan man hitta dessa åsikter i hans litteratur?
Svar: 

Det finns en del biografier och andra texter om Orwell, likaså finns en artikel om honom på Britannica.com
George Orwell - Britannica.com

Du kan söka i Libris för att hitta böcker om honom som finns på svenska bibliotek till exempel:
Orwell in context : communities, myths, values  avhandling av Ben Clarke.
George Orwell - Libris

På Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva) kan du söka efter uppsatser om Orwell:
George Orwell - Diva

4 maj 2019 - 13:26