Geocaching

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
1. Vad är geocaching 2. Är geocaching en variant av en skattjakt utomhus? 3. Var kan man geocacha 4. Är det kul? 5. Är det ett jobb? 6. Hur länge har du geocachat? 7. Är det svårt att geocacha? 8. Gör du det dagligen? 9. Gör man det ensam eller med kamrat? 10. Tävlar man mot varandra?
Svar: 

På Wikipedia kan du läsa bland annat "Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt utomhus, en internationell lekform härstammande från USA. Utövarna söker skatter (så kallade cacher) vars koordinater är utlagda på internet. Dessa gömmor placeras av andra deltagare." 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geocaching

Det finns många sidor på internet som förklarar vad geocaching, här är några svenska:
https://www.geocaching.com/play
https://geocaching.se/

PS: Det är också en god idé att läsa på om hur du ställer frågor till Bibblan svarar:
http://bibblansvarar.se/sv/content/hur-manga-svenskar-har-en-tv-varfor-s...

För där kan du läsa bland annat "Frågan måste också vara formulerad på ett sätt som gör att vi kan svara på den. Var alltså tydlig i frågan. Vi svarar inte på flera frågor som ställs på samma gång. En fråga i taget, alltså."

 

11 april 2018 - 10:45

Kategorier